Croeso i wefan Burum ...

... y gwasanaeth i’ch rhoi ar y blaen.

Mae Burum yma i’ch helpu chi i symud ymlaen i’r cam nesaf – boed hynny er mwyn datblygu prosiect neu farchnad newydd neu i ddysgu o brofiad un a fu eisoes ar y gweill.

Cymerwch funud i gael golwg ar yr hyn sydd gennym i gynnig i’ch busnes neu sefydliad.

Trwy dynnu ar fy nghefndir a thrwy rwydweithio â nifer o ymgynghorwyr eraill arbenigol yr wyf yn medru cynnig amrediad llawn o wasanaethau

Cysylltwch â Ni

Burum, 10a Stryd y Plas, Caernarfon, Gwynedd, LL551RR
(01286) 662906 | post@burum.cymru

Amdanom

Canlyniad ychwanegu burum i’r defnydd crai yn y gegin neu’r bragdy yw creu adwaith neu fwrlwm.

A dyna yw nod Burum wrth ymgymryd â phrosiect – ychwnaegu gwerth gan arwain at ganlyniad gwell a gwahanol a fyddai wedi digwydd fel arall.

Toggle Menu

Gwasanaethau

- Astudiaethau Ymarferoldeb
- Datblygu Cymunedol – adeiladu a datblygu gallu
- Arolygon Cwsmeriaid a Diwydiannol
- Dadansoddi Marchnad, Sectorau a Chadwyni Cyflenwi
- Cynllunio Strategol a Busnes
- Cynllunio defnydd tir ac adfywio
- Ceisiadau Grant a Sicrhau Adnoddau
- Cloriannu Polisi, Rhaglenni a Phrosiectau
- Asesiadau Effaith ar yr Iaith Gymraeg

Toggle Menu