Croeso i wefan Burum ...

... y gwasanaeth i’ch rhoi ar y blaen.

Mae Burum yma i’ch helpu chi i symud ymlaen i’r cam nesaf – boed hynny er mwyn datblygu prosiect neu farchnad newydd neu i ddysgu o brofiad un a fu eisoes ar y gweill.

Cymerwch funud i gael golwg ar yr hyn sydd gennym i gynnig i’ch busnes neu sefydliad.

Cysylltu

Burum, 10a Stryd y Plas, Caernarfon, Gwynedd, LL55-1RR

Ffôn: (01286) 662906
Ebost: post@burum.cymru

Mae’n swyddfa wedi ei leoli’n gyfleus ar y Stryd y Plas yng Nghaernarfon, Gwynedd, Gogledd Cymru.

Cliciwch yma i'w weld mewn i'r map

Ffurflen Ymholiad
I gysylltu a ni ar-lein, cwblhewch y ffurflen isod ac fe fyddwn yn cysylltu â chi cyn gynted ag y bo modd. Er mwyn i ni ddelio gyda’ch ymholiad yn effeithiol a fyddech cystal â rhoi digon o fanylion i ni.