Croeso i wefan Burum ...

... y gwasanaeth i’ch rhoi ar y blaen.

Mae Burum yma i’ch helpu chi i symud ymlaen i’r cam nesaf – boed hynny er mwyn datblygu prosiect neu farchnad newydd neu i ddysgu o brofiad un a fu eisoes ar y gweill.

Cymerwch funud i gael golwg ar yr hyn sydd gennym i gynnig i’ch busnes neu sefydliad.

Burum, 10a Stryd y Plas, Caernarfon, Gwynedd, LL551RR
(01286) 662906 | post@burum.cymru

Amdanom

Burum yw’r enw ar wasanaeth a hen enillodd ei blwyf – Gwasanaethau Ymgynghorol Owain Wyn a bod yn gywir.

Gyda’r cwmni yn brysur neshau at ei ugeinfed penblwydd daeth amser i gael newid bach – nid yn gymaint o ran y gwasanaeth a gynigir ond i geisio cyfleu yn well beth y mae ymgynghori amdano – sef ychwanegu’r elfen honno sy’n arwain at greu gwerth ychwanegol.

A dyna mae burum yn ei wneud yn y gegin neu’r bragdy - pan ychwanegir at y defnyddiau crai y canlyniad yw fod adwaith neu fwrlwm yn digwydd gan arwain at greu rhywbeth arall mwy gwerthfawr. Dyna’r nod i ni bob tro wrth ymgymryd â phrosiect

Am gopi o Proffil y Busnes 2019 - cliciwch yma
Am gopi o CV Owain Wyn - cliciwch yma