Croeso i wefan Burum ...

... y gwasanaeth i’ch rhoi ar y blaen.

Mae Burum yma i’ch helpu chi i symud ymlaen i’r cam nesaf – boed hynny er mwyn datblygu prosiect neu farchnad newydd neu i ddysgu o brofiad un a fu eisoes ar y gweill.

Cymerwch funud i gael golwg ar yr hyn sydd gennym i gynnig i’ch busnes neu sefydliad.

Burum, 10a Stryd y Plas, Caernarfon, Gwynedd, LL551RR
(01286) 662906 | post@burum.cymru

Cleientiaid

Mae Burum yn gweithio gyda busnesau a sefydliadau dros amrediad eang o sectorau, gan gynnwys Cynghorau lleol, llywodraeth y cynulliad, cyrff a noddwyd gan y Cynulliad, elusennau, busnesau bach, busnesau nid am elw, twristiaeth, dysgu gydol oes, iechyd, adfywio a datblygu economaidd a chymunedol.

Cleientiaid diweddar Burum

- Llywodraeth Cymru
- Cyngor Gwynedd
- Cyngor Sir Ynys Môn
- Cyngor Sir Bwrdeistrefol Conwy
- Cyngor Sir Gâr
- Menter Môn
- Grŵp Cynefin
- Partneriaeth Ogwen
- GISDA
- Yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol
- Coleg Menai
- Ymddiriedolaeth Y Bont
- Nantlle 20:20

.... a nifer o unigolion a busnesau preifat